Informacje ogólne

       Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu, działając na podstawie:

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
    (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)
2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  
     administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)
3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w

     administracji (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1304 z późn. zm.)
4. przepisów odrębnych
5. regulaminu organizacyjnego

      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, który działa w ramach zespolonej administracji powiatowej. Pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.    

      W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

     Wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania    (§8 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 
                     Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
                  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.)
 
Art. 84. 1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Art. 84a. 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.
2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:
1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;
2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Wytworzył: Julita Wieczorek (19 kwietnia 2016)
Opublikował: Angelika Płoska (21 stycznia 2011, 09:51:22)

Ostatnia zmiana: Angelika Płoska (25 listopada 2019, 08:53:46)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12055

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij