Informacje ogólne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn.zm.)

Art. 73. 1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań , elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

2. Nie jest katastrofą budowlaną :
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami
3) awaria instalacji

Art. 74. Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego.

metryczka


Wytworzył: Julita Wieczorek (19 kwietnia 2016)
Opublikował: Angelika Płoska (21 stycznia 2011, 12:16:12)

Ostatnia zmiana: Angelika Płoska (21 września 2020, 10:50:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11130