Informacje ogólne

       Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
      (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Art. 11
Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności są:
1) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Art. 12
Do podstawowych obowiązków właściwych organów należy kontrola wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych , prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie oraz wykonywanie zadań, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie ocen zgodności.

Art. 13
1. Do obowiązków Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego należy:
-prowadzenie kontroli planowych i doraźnych;
-prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji;
-udział w kontrolach Głównego inspektora Nadzoru budowlanego - na jego wezwanie;
-zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych; -   bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowień i decyzji;
-wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych.

metryczka


Wytworzył: Julita Wieczorek (19 kwietnia 2016)
Opublikował: Angelika Płoska (21 stycznia 2011, 12:20:07)

Ostatnia zmiana: Angelika Płoska (19 kwietnia 2016, 12:20:57)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11678