Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności / Ogłoszenia

Informacja o publikacji sprawozdania finansowego tut. organu za rok 2021r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż sprawozdania finansowe tut. organu za rok 2021 zostały udostępnione w zakładce DZIAŁALNOŚĆ / Udostępnianie informacji publicznej. [...]

Informacja dot. dnia wolnego od pracy tj. 24.12.2021r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 04.11.2021r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników tut. organu informuję, iż w związku ze Świętem przypadającym w [...]

Informacja o publikacji sprawozdania finansowego tut. organu za rok 2020r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż sprawozdania finansowe tut. organu za rok 2020 zostały udostępnione w zakładce DZIAŁALNOŚĆ / Udostępnianie informacji publicznej. [...]

Informacja o wprowadzeniu dnia wewnętrznego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 4/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.ustala się, iż od dnia 7 stycznia 2019r. każda środa jest dniem wewnętrznym, tj. Inspektorat w tym dniu nie [...]

Zmiany w ustawie Prawo budowlane od dnia 28.06.2015r.

Art. 28 ust. 1 – likwidacja słowa „ostateczne”   Art. 41 ust. 4 – likwidacja terminu zgłoszenia rozpoczęcia budowy OBOWIĄZUJE DO 27.06.2015r.   4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym [...]

Informacja dotycząca DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

        W związku z pismem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi dotyczącym "Dostępności obiektów użyteczności publicznej osób niepełnosprawnych" Powiatowy Inspektor Nadzoru [...]

Pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W załączeniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie udostępnia pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg [...]

Pismo Głównego Geodety Kraju

W załączeniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie udostępnia pismo Głównego Geodety Kraju w sprawie wskazania skali dla mapy przedstawiającej geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz stwierdzenia zgodności opracowania [...]

metryczka