Aktualności / Ogłoszenia

Informacja o publikacji sprawozdania finansowego tut. organu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż sprawozdania finansowe tut. organu za rok 2018 zostały udostępnione w zakładce DZIAŁALNOŚĆ / Udostępnianie informacji publicznej. [...]

Informacja o dniu wolnym od pracy dla administracji rządowej, tj. 02.05.2019r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019r. dniem wolnym od pracy dla [...]

Informacja o wprowadzeniu dnia wewnętrznego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 4/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.ustala się, iż od dnia 7 stycznia 2019r. każda środa jest dniem wewnętrznym, tj. Inspektorat w tym dniu nie [...]

Informacja o dniu wolnym od pracy dla administracji rządowej, tj. 24.12.2018r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla [...]

Przypomnienie o dokonaniu przeglądów okresowych obiektów wielkopowierzchniowych w terminie do dnia 31.05.2018r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie uprzejmie przypomina, iż zgodnie z brzmieniem przepisu art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.). [...]

Informacja o dniach wolnych od pracy dla administracji rządowej w 2018r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018r. dniem wolnym od pracy dla [...]

Przypomnienie o dokonaniu przeglądów okresowych obiektów wielkopowierzchniowych w terminie do dnia 30.11.2017r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie uprzejmie przypomina, iż zgodnie z brzmieniem przepisu art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.). [...]

Przypomnienie o przeprowadzeniu dodatkowych kontroli w ramach przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego 2017/2018

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie przypomina właścicielom / zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego poprzez sprawdzenie stanu technicznego obiektów [...]

Informacja dot. przyjęcia w dniach 20.06.2017r. oraz 27.06.2017r. interesantów przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie w ramach skarg i wniosków

W ramach skarg i wniosków w dniach 20.06.2017r. oraz 27.06.2017r. (wtorek) interesanci będą przyjmowani przez inspektorów tut. Inspektoratu, w zastępstwie za Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie. [...]

Informacja o dniach wolnych od pracy dla administracji rządowej w 2017r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.03.2017r. dnia 02.05.2017r., 16.06.2017r., 14.08.2017r. urząd będzie nieczynny.   W [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko radcy prawnego w PINB w Bełchatowie

Załącznik nr 2   REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W BEŁCHATOWIE     Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko [...]

Informacja dot. przyjęcia w dniu 30.08.2016r. interesantów przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie w ramach skarg i wniosków

W ramach skarg i wniosków w dniu 30.08.2016r. (wtorek) interesanci będą przyjmowani przez inspektorów tut. Inspektoratu, w zastępstwie za Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie. [...]

Informacja dot. przyjęcia w dniu 28.06.2016r. interesantów przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie w ramach skarg i wniosków

W ramach skarg i wniosków w dniu 28.06.2016r. (wtorek) interesanci będą przyjmowani przez inspektorów tut. Inspektoratu, w zastępstwie za Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie. [...]

Informacja o dniu 27.05.2016r. wolnym od pracy dla administracji rządowej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016r. dniem wolnym od pracy dla [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w PINB w Bełchatowie

Załącznik nr 2   REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W BEŁCHATOWIE     Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko w [...]

Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 15.12.2015r.

       Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż w dniu 24 grudnia 2015r. urząd będzie [...]

Zmiany w ustawie Prawo budowlane od dnia 28.06.2015r.

Art. 28 ust. 1 – likwidacja słowa „ostateczne”   Art. 41 ust. 4 – likwidacja terminu zgłoszenia rozpoczęcia budowy OBOWIĄZUJE DO 27.06.2015r.   4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym [...]

Komunikat do właścicieli i zarządców placów zabaw

    Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. inspekcyjnych i orzeczniczych w PINB w Bełchatowie

Załącznik nr 2   REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W BEŁCHATOWIE     Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko w [...]

Przypomnienie o przeprowadzeniu dodatkowych kontroli w ramach przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego

    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie przypomina właścicielom/zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego poprzez sprawdzenie stanu technicznego [...]

Przypomnienie o dokonaniu kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowych do 30 listopada 2014r.

     Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie uprzejmie przypomina, iż zgodnie z brzmieniem przepisu art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., [...]

Przypomnienie o przeprowadzaniu dodatkowych kontroli w ramach przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego

     Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie przypomina właścicielom/zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego poprzez sprawdzenie stanu technicznego [...]

Przypomnienie o dokonaniu kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowych do 30 listopada 2013r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie uprzejmie przypomina, iż zgodnie z brzmieniem przepisu art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –  Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243,  poz. 1623 z późn. Zm.). [...]

Informacja dotycząca DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

        W związku z pismem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi dotyczącym "Dostępności obiektów użyteczności publicznej osób niepełnosprawnych" Powiatowy Inspektor Nadzoru [...]

Przypomnienie o przeprowadzaniu dodatkowych kontroli w ramach "Akcji zima"

         Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie przypomina właścicielom/zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego poprzez [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora w PINB w Bełchatowie

Załącznik nr 2   REGULAMINU NABORUNA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W BEŁCHATOWIE  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: [...]

Informacja w sprawie usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych - przypomnienie o dodatkowych przeglądach

          Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż po intensywnych opadach śniegu właściciel / zarządca powinien przeprowadzić dodatkowy przegląd obiektu budowlanego w [...]

Przypomnienie o dokonaniu kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowych do 30 listopada 2011r.

        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie uprzejmie przypomina, iż zgodnie z brzmieniem przepisu art. 62 ust. 1 pkt 3 okresowym kontrolom ( w czasie użytkowania) co najmniej dwa razy w roku w [...]

Pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W załączeniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie udostępnia pismo Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg [...]

Pismo Głównego Geodety Kraju

W załączeniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie udostępnia pismo Głównego Geodety Kraju w sprawie wskazania skali dla mapy przedstawiającej geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz stwierdzenia zgodności opracowania [...]

Unieważnienie konkursu o naborze do pracy na stanowisko referenta ds. orzecznictwa

     W dniu 13.06.2011r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie został ogłoszony nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. orzecznictwa. Termin składania [...]

Przypomnienie o dokonaniu kontroli okresowej placów zabaw

          Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie przypomina, iż właściciele / zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, w szczególności [...]

Przypomnienie o dokonaniu kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowych

          Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie uprzejmie przypomina, iż zgodnie z brzmieniem przepisu art. 62 ust. 1 pkt 3 okresowym kontrolom ( w czasie użytkowania) co najmniej dwa [...]

Informacja w sprawie usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

          Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż po intensywnych opdadach śniegu właściciel / zarządca powinien przeprowadzić dodatkowy przegląd obiektu [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij